business training

& coaching

teamrol

teamactiviteit

talent

loopbaancoaching

mensen voor

mensen

 

WAT HOUDT

OUTPLACEMENT IN?

ONZE COACHES

WANNEER HEB IK RECHT

OP OUTPLACEMENT?

Outplacement houdt in dat je in opdracht van je werkgever wordt begeleid bij het zoeken naar werk. Het gaat om:

 

 •     administratieve steun
 •     het opmaken van een persoonlijke balans
 •     psychologische begeleiding
 •     hulp bij het vinden van jobs
 •     begeleiding tijdens de integratie in je nieuwe job

 

 

Paul

Ann

Caroline D.

Luc

Caroline C.

Sandy

Karen

Je hebt recht op outplacement als je aan deze voorwaarden voldoet:

 

 •        Je bent níet ontslagen omwille van een dringende reden.
 •        Je hebt een opzeggingstermijn of vergoeding van minstens 30 weken.

 

Heb je een opzeggingstermijn of een vergoeding van minder dan 30 weken? Dan heb je enkel recht op outplacementbegeleiding als je aan deze drie voorwaarden beantwoordt:

 

 •         je werkte bij een werkgever uit de privésector,
 •         je was op de datum van je ontslag minstens 45 jaar, en
 •         je werkte één jaar ononderbroken bij je werkgever.

 

Heeft je werkgever na een herstructurering een tewerkstellingscel opgericht? Dan heb je recht op outplacement op voorwaarde dat je je inschrijft bij de tewerkstellingscel.

 

 

WANNEER BEN IK VERPLICHT OUTPLACEMENT  TE VOLGEN?

Ben je ontslagen en wil je een werkloosheidsuitkering ontvangen?

 

 • Dan ben je verplicht om outplacement te volgen als je aan deze vijf voorwaarden voldoet:

 

 •       Je werd níet ontslagen omwille van een dringende reden.
 •       Je werkte minstens één jaar ononderbroken bij je werkgever.
 •       Je werkte bij een werkgever uit de privésector.
 •       Je hebt een opzeggingstermijn of –vergoeding van minder dan 30 weken.
 •       Je was op de datum van je ontslag minstens 45 jaar oud.

 

Beantwoord je aan deze voorwaarden en biedt je werkgever je geen outplacement aan?

 

 • Dan ben je verplicht om hem in gebreke te stellen. Doe je dit niet, dan kan dit gevolgen hebben voor je uitkering. Op rva.be vind je meer info over je rechten en plichten bij outplacement als je minstens 45 jaar oud bent.

 

Heeft je werkgever na een herstructurering een tewerkstellingscel opgericht en wil je een werkloosheidsuitkering ontvangen?

 

 • Dan ben je onder bepaalde voorwaarden verplicht bent om je gedurende een bepaalde periode in te schrijven bij deze tewerkstellingscel. Doe je dit niet, dan kan dit gevolgen hebben voor je uitkering. Meer info over de voorwaarden om je in te schrijven in de tewerkstellingscel vind je op werk.be.

 

 • Ben je ingeschreven bij de tewerkstellingscel, dan ben je verplicht om de outplacementbegeleiding te volgen die de tewerkstellingcel jou aanbiedt. Doe je dit niet of werk je niet goed mee, dan kan dit gevolgen hebben voor je uitkering. Meer info over je rechten en plichten bij een herstructurering vind je op rva.be.

 

 

VEELGESTELDE

VRAGEN...

Wie financiert het outplacement?

 

Antwoord

 

Wanneer gaat de outplacementbegeleiding van start?

 

Antwoord

 

Moet een werkgever outplacement aanbieden aan een werknemer die het bedrijf verlaat met het Statuut van Werkloze met Bedrijfstoeslag (‘brugpensioen’)?

 

Antwoord

 

Wanneer de werkgever tijdens de opzeggingstermijn alsnog het contract verbreekt en een opzeggingsvergoeding aanbiedt voor de resterende periode, kan hij dan nog 4 weken opzeggingsvergoeding inhouden?

 

Antwoord

 

Telt interimarbeid ook mee in de berekening van het recht op outplacement?

 

Antwoord

 

 Kan de werkgever toch 4 weken opzeggingsvergoeding inhouden wanneer de werknemer sneller werk vindt?

 

Antwoord

 

 Krijgen ook jongere mensen een outplacement aangeboden?

 

Antwoord

 

 Moet je outplacement aanbieden bij medische overmacht?

 

Antwoord